Shenzhen Address: Building 10, ZhengDaAn Industrial Area, Xiangshan Road, No.172, Luotian community, Songgang, Baoan District, Shenzhen, China.

Jiangmen Factory Address: Building 3, Yunqin Road No.143, Waihai Town, Jianghai District, Jiangmen, China.

Tel: +86 755 – 29878488; Fax: +86 755 – 29909216

E-mail: teddy.tsai@papawtech.com or sm_smt@126.com

Copyright belongs to Papaw Technology Limited.    粤ICP备11002998号-1
​​​​​​​​PAPAW TECHNOLOGY LIMITED

New factory buildings in Jiang Men Guangdong are under construction.

New factory buildings in Jiang Men Guangdong will be put into use in April 2021.